ΤΕΙ OF CRETE            BRANCH OF CHANIA

        

    DEPARTMENT OF      NATURAL RESOURCES
            AND THE
      ENVIRONMENT

 

Home
C.V
LECBP
Research Programs
Publications
Courses
Associations
Links

      WELCOME !!  

                                                                                                                                                                                    Ελληνικά English                                                                                                             

            NIKOS LYDAKIS-SIMANTIRIS                     

                            

                    Assistant Professor, Department of Natural Resources and the Environment.                                                           

 

                     Contact Info :
                     ΤΕΙ of Crete - Branch of Chania                                                                                    
                     3 Romanou  - Chania 73133
                      Tel.: +3028210 23055 (Office)
                      Fax: +3028210 23003
                      E-mail: lydakischania.teicrete.gr